slika

 Galerija Matcice srpske

Aktuelna izložba

Evropski konteksti - Dobrović, Šumanović, Konjović, Šuput

19.08.2009. - 19.10.2009.

Izložba Evropski konteksti - Dobrović, Šumanović, Konjović, Šuput nastala je iz želje da se javnosti prikažu dela iz fonda Galerije Matice srpske koja su nakon formiranja stalnih postavki ostala u depou. Zamišljena je kao jedan mogući pogled na neke od ideja negovanih u slikarstv... Detaljnije

slika


 
Umetnici s izloženim radovima
Sava Šumanović Milan Konjović Petar Dobrović