Protekla izložba

100 GODINA SRPSKE UMETNOSTI

08.09.2009. - 18.10.2009.


Slikarstvo u Srbiji 1850 – 1950
Remek-dela Narodnog muzeja u Beogradu

Galerija Srpske akademije nauka i umetnosti
07. septembar - 18. oktobar 2009. godine

Prošlo je šest godina od kada stalna postavka Narodnog muzeja nije otvorena za javnost te samo u posebnim prilikama publika u Beogradu ima priliku da se upozna sa najvećim vrednostima koje se čuvaju u našem Narodnom muzeju. Izložba Sto godine srpske umetnosti je jedna od takvih izuzetnih prilika.
Posle uspešnog gostovanja u Nacionalnom umetničkom muzeju Rumunije, u Bukureštu, a zahvaljujući dobroj međuinstitucionalnoj saradnji sa Galerijim SANU ovaj sveobuhvatan pregled srpske umetnosti novijeg doba, imaće priliku da vide i posetici u našoj zemlji.
Na veliko zadovoljstvo svih poštovalaca umetnosti Narodni muzej će uz pomoć 130 remek-dela, više od 50 srpskih umetnika, pokušati da dočara svu živopisnost i dinamiku stilski najraznovrsnijeg perioda razoja srpske umetnosti.
Rukovodeći se stilskom hronologijom naša izložba započinje delima iz Zbirke srpskog slikarstva XVIII i XIX veka, radovima onih umetnika koji su pod uticajem ranije bečke a potom i minhenske Akademije i njihovih priznatih profesora, sledili akademske tradicije najpre nazarenskih i bidermajer načela, potom i romantizma, klasicizma i realizma s kraja XIX i na samom početku XX veka. Kroz najveći broj dela koja će biti prezentovana na ovoj izložbi a koja se čuvaju u Zbirci jugoslovenskog slikarstva 20. veka, biće predstavljeni svi oni umetnici koji su svojim doslednim angažovanjem u aktuelnim evropskim umetničkim tokovima, baziranim na iskustvima različitih pravaca, od impresionizma, ekspresionizma i kubizma, preko secesije i simbolizma, međuratne avangarde i socijalne umetnosti, sve do posleratnog intimizma i radikalnih modernističkih stremljenja iz ranih 1950 - ih, kako u svojoj sredini tako i na međunarodnoj sceni, na autentičan način doprineli formiranju aktuelnog, univerzalnog umetničkog jezika. Slikarski segment će biti proširen i crtežima i grafikama iz Kabineta grafike Narodnog muzeja u Beogradu koji će u formi skica ili samostalnog dela pratiti najznačajnije umetničke pojave i stilove u rasponu od sto godina. Od preko 50 umetnika koji će svojim delima predstaviti razvoj srpske umetnosti u rasponu od 1850. do 1950. godine, pomenućemo samo neke: Katarina Ivanović, Konstantin Danil, Đura Jakšić, Đorđe Krstić, Steva Todorović, Uroš Predić, Paja Jovanovića, zatim iz generacije mlađih, Nadežda Petrović, Ivan Radović, Jovana Bijelić, Petar Dobrović, Sava Šumanovića, Mihailo S. Petrov, do onih koji su pionirski obeležili godine ranog posleratnog modernizma, među kojima su bili Milan Konjović, Petar Lubarda, Ljubica Sokić, Milo Milunović...
Antologijski pregled srpske umetnosti kakav mogu da pruže samo zbirke Narodnog muzeja će pratiti katalog sa uvodnim tekstovima autora Ljubice Miljković, Petra Petrovića i Gordane Stanišić, kao i reprodukcijama svih dela.
Jednako kao što je autorima izložbe izbor dela bila privilegija ali i poseban izazov, specifičan izazov bilo je i predstavljanje 130 najznačajnijih ostvarenja tako da se u potpunosti sagleda umetnička vrednost, mesto i značaj svakog od dela izabranih za ovaj reprezentativni pregled srpske umetnosti od 1850. do 1950. godine.
Stoga je prostor Galerije SANU prilagođen i doživljaju otkrića i uzbudljivom susretu sa umetnošću, podelom u dva dela – na prostor riznice i reprezentativan izložbeni prostor. Postavka dočarava bogatstvo zbirki Narodnog muzeja, simulirajući riznicu iz koje je izabrano najbolje od najboljeg, riznicu koja se preliva u izdvojeni izložbeni prostor, nudeći stalno nova saznanja i nove doživljaje, omogućavajući stalno nove susrete.
Zanimljivo je da će se postavka menjati u toku trajanja izložbe, svake dve nedelje nova, rotirajući dela iz riznice u izložbeni prostor, nudeći i ukupan pogled na ovaj antologijski pregled, kao i mogućnost potpunog sagledavanja umetničke vrednosti i značaja svakog pojedinačnog ostvarenja.
Ovakav koncept dozvoljava uvid u ukupan razvoj srpske umetnosti, u bogatstvo i brojnost zbirki Narodnog muzeja, ali i pravu senzaciju i vrhunski doživljaj najznačajnijih, antologijskih dela.

od 07. septembra do 20. septembra – umetnost XIX veka
od 22. septembra do 04. oktobra – umetnost prve tri decenije XX veka
od 06. septembra do 18. oktobra – umetnost četvrte i pete decenije XX veka

Svaka nova postavka novi je doživljaj, novo otkriće i nudi novi inspirativni susret sa umetnošću.

Nikola Aleksić: Portet porodice
Nikola Aleksić lupa
Portet porodice

Stevan Aleksić: Umetnik sa muzom
Stevan Aleksić lupa
Umetnik sa muzom

Đorđe Andrejević Kun: Besposleni
Đorđe Andrejević Kun lupa
Besposleni

Đorđe Andrejević Kun: Enterijer sa jevrejinom i bebom
Đorđe Andrejević Kun lupa
Enterijer sa jevrejinom i bebom

Đorđe Andrejević Kun: Kujna 4
Đorđe Andrejević Kun lupa
Kujna 4

Dimitrije Avramović: Studija drveta
Dimitrije Avramović lupa
Studija drveta


Strana:  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  ››  ›|   od 21