O nama

Arte Media d.o.o. Beograd je specijalizovana organizacija čija delatnost obuhvata marketing, animaciju i informacionu analitiku u oblasti kulture, umetnosti i komunikacija. Svoje poslovanje zasniva na osnovnim postavkama savremenih saznanja o menadžmentu u kulturi i umetnosti.

Ciljevi organizacije su: edukacija iz oblasti umetnosti, prikupljanje, obrada, analiza, digitalizacija, prezentovanje, i čuvanje umetnosti, kreiranje tržišta umetnosti i afirmacija i promovisanje srpske kulturno-umetničke scene u svetu.

Projekat ARTE je multidisciplinarni projekat čije se aktivnosti odvijaju na sledećim poljima: vizuelna umetnost, kulturna politika, prezentacija i difuzija kulturnih vrednosti, umrežavanje, izveštavanje i pružanje informacija, sakupljanje i digitalizacija sadržaja, galerijska delatnost, kulturna produkcija, medijacija i konsalting na polju kulture.

Srž projekta ARTE predstavlja WEB portal - internet sajt koji u sebi sadrži osnovu za sakupljanje, arhiviranje, pezentaciju i proučavanje vizuelne umetnosti.

Na portalu će se naći portfolia velikog broja relevantnih umetnika i institucija, sekcija vesti i aktuelnosti, mogućnost trgovine umetninama i informacije o uslugama u sferi vizuelnih umetnosti. Time će biti mapiran aktuelni i istorijski potencijal likovnog stvaralaštva Srbije. Prezentovanjem portfolia institucija, doprineće se njihovoj vidljivosti, afirmaciji i približavanju njihovog potencijala i rada konzumentima.

Osnovni cilj projekta je doprinos uspostavljanju tržišta kulture, poboljšanje infrastrukture i kooperacije u kulturi, kroz umrežavanje svih relevantnih institucija kulture (muzeja, galerija, udruženja umetnika), i samih umetnika na teritoriji Republike Srbije u jedinstvenu celinu i na jednom mestu.

Veoma važan aspekt projekta je animacija i edukacija kulturne javnosti u zemlji za korišćenjem multimedijalnih sadržaja i novih tehnologija sa ciljem što efikasnije difuzije kulturnih i umetničkih vrednosti, samim tim i unapređenja celokupne umetničke i medijske sfere u zemlji.

Karakteristika web servisa je da pokriva praktično neograničenu teritoriju i može dospeti do ogromnog broja korisnika brzo i jeftino. Portal arte.rs odnosi se u najvećoj meri na republiku Srbiju, region i dijasporu. Projekat ARTE otvara vrata dijalogu i direktnom povezivanju kulture i umetnosti sa sferom ekonomije, i time na jedinstven način doprinosi uspostavljanju i jačanju celokupnog tržišta i poslovanja u zemlji.

Pretraga

Zašto ARTE?

Arte je namenjen umetnicima, udruženjma umetnika, likovnim kolonijama, izložbenim i prodajnim galerijama, likovnim kritičarima, istoričarima umetnosti, muzejima, aukcijskim kućama i drugim institucijama kulture.

Svako se kroz portfolio predstavlja biografijom, sadržajem predstojećih događanja, stručnim kritikama, galerijom dela iz opusa, prodavnicom i kontakt informacijama.

Angažovanjem kompetentnog redakcijsko-uredničkog tima, savremenim tehničkim i vizuelnim rešenjima Arte svakom korisniku portala pruža jednostavnost i sigurnost prisustva.

Prijava na mailing listu

Unesite vašu e-mail adresu

Unesite kod

Nečitljiv kod? Generišite novi

Zašto se prijaviti?

Garancija privatnosti.

RegistracijaZaboravljena lozinka

Niste član? Registrujte se