Prizor iz serije „Poznate gejše u poređenju sa trideset šest pesnika“
   <<<   |   >>>          All artworks

Title: Prizor iz serije „Poznate gejše u poređenju sa trideset šest pesnika“

Year: 1861


Category: Graphics

Dimensions:

Comment: Kunisada Utagava (1786-1865)

 

Narodni muzej u Beogradu, Trg republike 1a, Beograd, Tel: +381 11 3306000, Fax: +381 11 2627721, pr@narodnimuzej.rs